Archive | News

Dutch Article: RIVM Warns Dutch Government for BPA

Kabinet: blootstelling aan Bisfenol A moet omlaag

Nieuwsbericht | 03-03-2016 | 16:00

Het kabinet wil de dagelijkse blootstelling van mensen aan de stof Bisfenol A (BPA) verminderen. Dat schrijft minister Edith Schippers (VWS) mede namens de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu als reactie op een rapport van het RIVM. Volgens het RIVM moet worden ingezet op het omlaag brengen van de blootstelling aan BPA, vooral bij zwangere vrouwen en jonge kinderen waarbij het immuunsysteem nog in ontwikkeling is. Een verbod is niet wenselijk. Dit leidt tot gebruik van alternatieve stoffen, terwijl over de veiligheid hiervan geen duidelijkheid bestaat.
Bisfenol A
Bisfenol A (BPA) is een chemische stof die in veel producten voorkomt. BPA wordt gebruikt in plastics die worden toegepast in bijvoorbeeld bouwmaterialen, elektronica, plastic flessen, (voedsel)verpakkingsmateriaal, implantaten, infuusapparatuur en speelgoed. Daarnaast wordt BPA onder meer gebruikt als basis voor epoxy-verven en -lijmen, in bepaalde tandheelkundige materialen, in inkt en in thermisch papier waaronder kassabonnen.

Maatregelen
Nederland gaat er bij de Europese Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid op aandringen om de geldende Europese normen aan te passen.

Schippers: ‘Aanscherping van de Europese normen kost tijd en de effecten zijn pas over lange tijd merkbaar. Daar wil ik niet op wachten. Daarom nemen we nu al een aantal nationale maatregelen om de blootstelling aan BPA te verminderen.’

Het kabinet gaat zich ervoor inzetten dat producenten het gebruik van BPA verminderen en veiligere alternatieven voor BPA ontwikkelen. Schippers gaat samen met het RIVM en het Voedingscentrum de voorlichting aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven verder uitbreiden. Ook wordt onderzoek gedaan waaruit moet blijken welke producten in Nederland het meeste bijdragen aan blootstelling aan BPA, zodat consumenten nog gerichter kunnen worden geïnformeerd.

Het RIVM ziet ook een mogelijk risico voor werknemers die in contact komen met BPA. Minister Asscher van Sociale Zaken gaat daarom in overleg met de relevante branches om te komen tot een plan van aanpak om de blootstelling van werknemers aan BPA terug te dringen. Er wordt op Europees niveau al gewerkt aan de uitfasering van BPA in thermisch papier, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor kassabonnen. Op haar eigen beleidsterrein gaat Schippers met de ziekenhuizen en beroepsverenigingen afspraken maken over het op een verantwoorde manier terugdringen van de blootstelling in het ziekenhuis van jonge kinderen en pasgeborenen aan de stof BPA. Een goed alternatief is daarvoor echter wel cruciaal.

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/03/03/kabinet-blootstelling-aan-bisfenol-a-moet-omlaag

Partial removal of carious dentine instead of full carious removal is always more successful!

The latest reports showing the basics rules of dentine excavation should be changed. Universities are still teaching complete carious removal with the risk of complications like endodontic treatment and fractures. This dogma is not based on evidence. In fact it’s the opposite resent reports (see down!) are showing the lesser you remove the better the short and long term prognoses for young and old patients with low and high risk.
We advice you to remove according ART technique t remove only the very soft layer which can be easily removed with hand excavation tools or plastic excavation drills!

1) Caries Res. 2013;47(2):103-9. doi: 10.1159/000344013. Epub 2012 Nov 28.
Partial removal of carious dentine: a multicenter randomized controlled trial and 18-month follow-up results.
Maltz M1, Jardim JJ, Mestrinho HD, Yamaguti PM, Podestá K, Moura MS, de Paula LM.

2) J Clin Pediatr Dent. 2014 Spring;38(3):185-92.
Minimally invasive clinical approach in indirect pulp therapy and healing of deep carious lesions.
Opal S, Garg S, Dhindsa A, Taluja T.

3) J Dent. 2015 Jan;43(1):1-15. doi: 10.1016/j.jdent.2014.10.004. Epub 2014 Oct 22.
Effects of using different criteria for caries removal: a systematic review and network meta-analysis.
Schwendicke F1, Paris S2, Tu YK3.

4) J Dent Res. 2012 Nov;91(11):1026-31. doi: 10.1177/0022034512460403. Epub 2012 Sep 14.
Randomized trial of partial vs. stepwise caries removal: 3-year follow-up.
Maltz M1, Garcia R, Jardim JJ, de Paula LM, Yamaguti PM, Moura MS, Garcia F, Nascimento C, Oliveira A, Mestrinho HD.

5) Cochrane Database Syst Rev. 2013 Mar 28;3:CD003808. doi: 10.1002/14651858.CD003808.pub3.
Operative caries management in adults and children.
Ricketts D1, Lamont T, Innes NP, Kidd E, Clarkson JE.

Glass ionomer restorations are as successful as amalgam and are considered as permanent restorations.

Are high-viscosity glass-ionomer cements inferior to silver amalgam as restorative materials for permanent posterior teeth? A Bayesian analysis.

Mickenautsch S1.
Author information:

1SYSTEM Initiative, Department of Community Dentistry, Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand, 7 York Rd., Parktown/Johannesburg, 2193, South Africa. neem@global.co.za.
Abstract
BACKGROUND:
To develop a synthesis within a Bayesian probability framework of previously established evidence, in order to derive an overall conclusion about the hypothesis (H1): ‘High-viscosity glass-ionomer cements (HVGIC) are inferior to silver amalgam as (load bearing) restorative materials for permanent posterior teeth’.

METHODS:
Following Bayesian method, the prior Odds that H1 is true (established from past uncontrolled clinical longitudinal and laboratory trials), the Likelihood Ratio incorporating new evidence (established from recent meta-epidemiological studies and systematic reviews of controlled clinical trials), as well as the posterior hypothesis Odds in view of the new evidence, were calculated.

RESULTS:
The prior Odds that HVGICs are clinically inferior to amalgam as restorative materials in posterior permanent teeth in relation to the hypothesis that this is not so was 1.12 to 1. The Likelihood Ratio based on new evidence in favor the hypothesis was zero and the subsequent posterior Odds 0 to 1. Therefore, based on the new evidence, the Odds that HVGICs are clinically inferior to amalgam as restorative materials in posterior permanent teeth degreased from 1.12 to zero.

CONCLUSION:
The current evidence suggests lack of support for the hypothesis that high-viscosity glass-ionomer cements are inferior to silver amalgam as restorative materials for permanent posterior teeth. Should future research to this topic uphold the current findings, a wider range of clinical benefits for both patient and care provider, beyond appropriate restoration longevity for placing HVGIC based restorations may apply.

PMCID: PMC4599034 Free PMC Article
PMID: 26449638 [PubMed – in process]
1. BMC Oral Health. 2015 Oct 8;15(1):118. doi: 10.1186/s12903-015-0108-5.

Influence of additional heating on the microhardness of glass ionomer cements

 Influence of additional heating on the microhardness of glass ionomer cements

Abstract

Purpose: The objectives of this study were to verify for various GIC products, whether the application of external heat on the initial curing material, produces an increase in microhardness, and to determine whether this hardness varies, dependent of the depths in the GIC samples. Moreover, the efficacy was examined of various polymerization units on this additional hardening.

Methods: The GICs samples were thermo-cured for 60s with three polymerization units. The Vickers micro-hardness was measured at three different depths: 2, 3 and 4 mm. The statistical analysis was performed by one-way ANOVA, Newman-Keuls test and linear regression analysis. Statistical significance was set to p<0.05.

Results: Analysis of variance and Newman-Keuls test showed statistically significant difference among tested groups for all three GICs. The results of linear regression analysis showed statistically significant correlation between the hardness of the material and temperature for 2 mm (R=0.78; p=0.0028) and 3 mm depth (R=0.59; p=0.045).

Clinical Significance: The results of this study indicate that thermal-curing of GIC with different polymerization units for 60s during setting reaction increases the microhardness of the GICs at all depths, and consequently resistance to mastication forces which is extremely important for clinical success of restorations.

 

Click here to read the whole story