Archive | Home

Dutch Article: RIVM Warns Dutch Government for BPA

Kabinet: blootstelling aan Bisfenol A moet omlaag

Nieuwsbericht | 03-03-2016 | 16:00

Het kabinet wil de dagelijkse blootstelling van mensen aan de stof Bisfenol A (BPA) verminderen. Dat schrijft minister Edith Schippers (VWS) mede namens de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu als reactie op een rapport van het RIVM. Volgens het RIVM moet worden ingezet op het omlaag brengen van de blootstelling aan BPA, vooral bij zwangere vrouwen en jonge kinderen waarbij het immuunsysteem nog in ontwikkeling is. Een verbod is niet wenselijk. Dit leidt tot gebruik van alternatieve stoffen, terwijl over de veiligheid hiervan geen duidelijkheid bestaat.
Bisfenol A
Bisfenol A (BPA) is een chemische stof die in veel producten voorkomt. BPA wordt gebruikt in plastics die worden toegepast in bijvoorbeeld bouwmaterialen, elektronica, plastic flessen, (voedsel)verpakkingsmateriaal, implantaten, infuusapparatuur en speelgoed. Daarnaast wordt BPA onder meer gebruikt als basis voor epoxy-verven en -lijmen, in bepaalde tandheelkundige materialen, in inkt en in thermisch papier waaronder kassabonnen.

Maatregelen
Nederland gaat er bij de Europese Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid op aandringen om de geldende Europese normen aan te passen.

Schippers: ‘Aanscherping van de Europese normen kost tijd en de effecten zijn pas over lange tijd merkbaar. Daar wil ik niet op wachten. Daarom nemen we nu al een aantal nationale maatregelen om de blootstelling aan BPA te verminderen.’

Het kabinet gaat zich ervoor inzetten dat producenten het gebruik van BPA verminderen en veiligere alternatieven voor BPA ontwikkelen. Schippers gaat samen met het RIVM en het Voedingscentrum de voorlichting aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven verder uitbreiden. Ook wordt onderzoek gedaan waaruit moet blijken welke producten in Nederland het meeste bijdragen aan blootstelling aan BPA, zodat consumenten nog gerichter kunnen worden geïnformeerd.

Het RIVM ziet ook een mogelijk risico voor werknemers die in contact komen met BPA. Minister Asscher van Sociale Zaken gaat daarom in overleg met de relevante branches om te komen tot een plan van aanpak om de blootstelling van werknemers aan BPA terug te dringen. Er wordt op Europees niveau al gewerkt aan de uitfasering van BPA in thermisch papier, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor kassabonnen. Op haar eigen beleidsterrein gaat Schippers met de ziekenhuizen en beroepsverenigingen afspraken maken over het op een verantwoorde manier terugdringen van de blootstelling in het ziekenhuis van jonge kinderen en pasgeborenen aan de stof BPA. Een goed alternatief is daarvoor echter wel cruciaal.

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/03/03/kabinet-blootstelling-aan-bisfenol-a-moet-omlaag

Influence of additional heating on the microhardness of glass ionomer cements

 Influence of additional heating on the microhardness of glass ionomer cements

Abstract

Purpose: The objectives of this study were to verify for various GIC products, whether the application of external heat on the initial curing material, produces an increase in microhardness, and to determine whether this hardness varies, dependent of the depths in the GIC samples. Moreover, the efficacy was examined of various polymerization units on this additional hardening.

Methods: The GICs samples were thermo-cured for 60s with three polymerization units. The Vickers micro-hardness was measured at three different depths: 2, 3 and 4 mm. The statistical analysis was performed by one-way ANOVA, Newman-Keuls test and linear regression analysis. Statistical significance was set to p<0.05.

Results: Analysis of variance and Newman-Keuls test showed statistically significant difference among tested groups for all three GICs. The results of linear regression analysis showed statistically significant correlation between the hardness of the material and temperature for 2 mm (R=0.78; p=0.0028) and 3 mm depth (R=0.59; p=0.045).

Clinical Significance: The results of this study indicate that thermal-curing of GIC with different polymerization units for 60s during setting reaction increases the microhardness of the GICs at all depths, and consequently resistance to mastication forces which is extremely important for clinical success of restorations.

 

Click here to read the whole story

World Conference on Glass Ionomer Cements

GICconf_001

 

 

World Conference on Glass Ionomer Cements
Thu 10 Sept to Sat 12 Sept 2015
Royal Holloway
Egham Surrey

UK

 

 

I would like to attend Name:

Institution:

Email Address:

I would like to present a paper titled

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Return Form to

Email s.shahid @qmul.ac.uk

Dr Saroash Shahid  Dental Physical Sciences, Institute of Dentistry Barts and The London Medical School QMUL London E1 4NS